De eerste werkgroep die werd opgericht rond een specifiek onderwerp binnen de heemkundige kring was de Werkgroep Karel de Wolf (en Brugge), met als doel het bestuderen en het in stand houden van het Brugse dialect. Op vraag van de familie De Wolf en om een voor ons onbekende reden, moesten wij de naam van de werkgroep wijzigen in Werkgroep Brugs Dialect. Het eerste boek over het Brugse dialect, Vijfentwintig jaar Brugsche Krabbels van Albert Van De Voorde was een voltreffer.

Het eerste werkproject was het opzoeken van oude herbergnamen in Brugge uit de tijd van Karel de Wolf, de jaren 1940-1950. Toen verscheen de eerste uitgave over pinten, herbergen en drinken in het Brugs: ’n dreupel teengeore. De grote doelstelling van de werkgroep was het samenstellen van een Brugs woordenboek. Dit woordenboek verscheen uiteindelijk bijna twintig jaar later. Hiervoor werd een afzonderlijke werkgroep opgericht Brugs Woordenboek, aanvankelijk onder de leiding van André Vanhulle, later nam Jacques Naessens de verantwoordelijkheid op zich. Tweemaal per week kwam deze werkgroep in ons lokaal bijeen en dit gedurende 8 jaar. Meestal kwam men snel tot een besluit of een woord nu Brugs was of niet, maar af en toe werden ook harde discussies gevoerd. Het was precies of elk Brugs woord voor een vierschaar moest verschijnen. Een woord werd als Brugs bevonden als het in Van Daele onder gewestelijk voorkwam, als de uitspraak verschilde met het Nederlands of als het woord in Brugge een andere betekenis had Elk voorgesteld woord werd steeds afzonderlijk besproken. In een eerste fase werd alles thematisch afgehandeld, zoals godsdienst, keukentaal, mannen, vrouwen, arbeidswereld, seks enzovoort. De letter h bestaat niet in het Brugse dialect. Langzaam maar zeker kwamen wij tot een consensus.

Eind 2001 werd de publicatie voorgesteld en kende een zeer groot succes. Bijna 1500 exemplaren werden door de Bruggelingen gretig gekocht en het Brugs Woordenboek is zelfs op veilingen niet te krijgen. Het Brugs Woordenboek kwam tot stand dankzij de intensieve werking van 20 vrijwilligers die gedurende jaren alle Brugse woorden en uitdrukkingen bijeenbrachten. Deze waren: Therese Cornille, Rosa Derbaix, Jenny Ramon, Jacques Naessens, Yvette Planckaert, Louise Schaeverbeke, Giberte De Volder, Ewald Vancoppenolle, Marcel Dhoore, Margriet Blomme, Guido Decq, André Vermeersch, Roger Mestdagh en Walter Roose, Leo De Vlam, Paul Verstraete, Georges Van Iseghem, Simonne De Lissnijder, Joanne Van Brugghe en André Vanhulle.
 
Sinds 1983 staat deze werkgroep ook in voor de organisatie van Het Brugs Uurtje, eerst in ‘t Leerhuis en later in Het Oud Handbogenhof in de Baliestraat in Brugge, waar het nog steeds doorgaat. Gedurende een uur vertellen Bruggelingen in het Brugs hun leven en ervaringen, tot plezier van een overvolle zaal. De moderators van de Brugse Uurtjes waren achtereenvolgens Fernand Etienne, Johan Willems, Ewald Vancoppenolle en momenteel Nico Blontrock. Zijn nu lid van deze werkgroep: Nico Blontrock, Frank De Velter, Leo De Vlam, Jules Lietaert, Roger Mestdagh, Ewald Vancoppenolle en Willem Van Vlaenderen. Volgende leden zijn intussen onverleden: Irene Cherlet, Simonne De Lissnijder, Fernand Etienne, Rosa Derbaix, Albert Van De Voorde en André Vanhulle.
 
Op 9 maart 2008 als prelude voor Airbag 08 en in samenwerking met het Cultuurcentrum van de stad Brugge organiseerde de heemkring een Brugs Uurtje met als thema “de accordeon te Brugge”. Deze speciale babbel stelde het accordeon centraal. Drie bekende Brugse accordeonisten Charles Maeyaert, François Blieck en Etienne Hennebo hadden met Nico Blontrock een geanimeerd gesprek. Het publiek in het Oud Handbogenhof was zeer enthousiast.

Sinds de start van Het Brugs Uurtje hebben ongeveer 180 Bruggelingen enthousiast hun medewerking verleend. Op 6 september 2008 werd in de salons van het stadhuis de cd-rom 25 jaar Brugs Uurtje voorgesteld, met daarop een selectie van veertien fragmenten, ongeveer 150 minuten uit de afgelopen Brugse Uurtjes. Het Brugs Uurtje is uniek in Vlaanderen